Hos Köksoutlet (KFL Trading AB) tycker vi om låga priser - det gör också våra kunder.

För att ha så låga priser som möjligt säljer vi våra produkter som standard med det vi kallar för reservdelsgaranti/materialgaranti (detta är standard i branschen). Det betyder att vi under de första 12 månaderna efter ditt köp gratis levererar reservdelar om det mot förväntning skulle bli nödvändigt. 

Vi säljer bara restaurangutrustning av bra kvalité men även på kvalitetsutrustning kan det ibland vara nödvändigt att byta en del.

Reservdelsgarantin betyder att vi levererar reservdelen; du ansvarar för att den blir utbytt. Vi tar inte kostnaderna för felsökning, utbytning eller andra kostnader i förbindelse med haveri. 

Vi har gjort det möjligt för dig att köpa en extra garanti (det står på produkten om det är möjligt). Denna garanti täcker felsökning och utbyte av reservdelar. 

Det är en förutsättning för reservdelsgarantin att produkten är korrekt installerad av en behörig fackman och att utrustningen är använd och servad enligt producentens vägledning. 

Reservdelar levereras inom Sveriges gränser så snabbt vi kan. De flesta delar finns på lager med det kan förekomma att vissa enstaka delar har en längre leveranstid.  

 

Utökad garanti

Vi har för att hålla våra priser så låga som möjligt gjort det möjligt för dig som kund att välja vilken garanti du önskar. Standard är reservdelsgaranti (läs mer ovan) och du har också möjlighet att köpa till en utvidgad garanti som täcker utbytning av reservdelar.

Som vår prissättning är också vår utökade garanti riktigt billig. Den bygger på att våra kunder själva hjälper till att med att lösa småfel. Detta görs genom att ha en uppstartgebyr på 495 kr per reklamationssak/ärende. Det betyder att vi debiterar dig 495 kr om vi ska skicka ut en tekniker för att kontrollera felet - härmed motiveras istället alla småfel som kan lösas via telefon inte kostar teknikerteamet någon onödig tid. Är felet av sådan karaktär att det inte kan lösas via telefon skickas en tekniker för felsökning. Uppstartsgebyret på 495 kr är därmed den maximala kostnaden du har vid en reklamation med denna utökade garanti. 

Villkor för utökad garanti:

  1. Utrustning med ett värde på under 5000 kr ska skickas till oss (alternativt samarbetspartner) utan omkostnader för KFL Trading AB
  2. Uppstartsgebyr på 495 kr (ex moms) debiteras alla reklamationer som kräver teknikerbesök
  3. Den utökade garantin gäller i 12 månader från fakturadatum (oavsett när utrustningen börjas användas)

Som vid alla garantier täcks inte självförvållande skador eller slitage. Dessutom reserverar sig KFL Trading rätten att kreditera eller omleverera utrustning om det skulle ha skett ändringar i sortimentet eller om felet är av sådan karaktär att KFL Trading AB ser det som nödvändigt.

KFL Trading AB är heller inte ansvarig för följdskador på innehåll, annan utrustning eller haveri. 

Garantin täcker reparation eller ytbyte inom rimlig tid och vårt servicenätverk ser till att detta händer så fort som möjligt. Det kan inte förväntas att KFL Trading har ersättningsutrustning till rådighet i reparationsperioden. Reparation eller utbyte sker inom normal arbetstid - Är det behov för jour hjälper vi gärna om vi kan men mot debitering av eventuella extrakostnader.